Vzdělávací program pro pracovníky MŠ

NEBETUS 2015

Vzdělávání pedagogů MŠ v oblasti environmentální vzdělávání a osvěty (EVVO).

Osobnostní rozvoj, trénink profesních dovedností, vedení vlastních projektů EVVO.

Skvělí a zkušení lektoři z prostředí komerčních firem a lesních MŠ.

Rozvojový a vzdělávací program pro pedagogy a vedoucí pracovníky MŠ, kteří aktivně pracují s dětmi, zajímají se o EVVO a pedagogiku udržitelného rozvoje, lesní MŠ nebo lesní třídy anebo odpovídají za řízení menšího týmu.

Témata

  • týmová práce,  komunikace, motivace:  úvod do řešení problémů a plánování, synergie v týmu, přínos jednotlivce pro tým, zpětná vazba, práce s kritikou, vyjednávání, předcházení a řešení konfliktu, stanovení témat a podrobného obsahu dalších setkání.
  • postupy pro stanovení priorit úkolů a jejich třídění: způsoby stanovování cílů, hodnocení náročnosti jejich dosažení. Individuální plánování, systém organizování úkolů
  • praktické postupy:  přístupy, které lze okamžitě využít v praxi při denní práci s dětmi – v učebně a zejména venku
  •  osobnostní management a práce s rodiči

Termíny, místo konání, rozsah

Program obsahuje 60 hodin tréninku a k tomu 5-10 hodin koučinku a je rozdělen do tří pracovních setkání.

Program je pro účastníky zdarma, poskytovatel hradí náklady na ubytování a  stravování na pracovních setkáních, školící materiály a může zaměstnavateli refundovat mzdu účastníka po dobu tréninku.

Při absolvování celého semináře je vydán certifikát, který je podmíněn účastí na všech pracovních setkáních a zpracováním závěrečné zprávy.

Lektoři

Daniel Drahanský a Lucie Krejčíková, externí lektoři a konzultanti Outward Bound - Česká cesta, tvůrci programů zážitkové pedagogiky, firemního poradenství a vzdělávání.

Petra Tanglová a Zuzana Sýkorová, zakladatelky a ředitelky lesních mateřských škol Jurta a Esedra.

Lektoři používají metody zážitkové pedagogiky a díky nim i teorie, která z části naplňuje jednotlivá pracovní setkání je pro účastníky dlouhou dobu živá. Na tréninku je netradiční jeho diskusní forma, účastníci jsou vedeni k vyjadřování názorů a postojů a k naslouchání druhým. Důraz klademe na iniciativu, tvořivost a aktivitu účastníků, které jsou v kombinaci s aktivním nasloucháním stěžejními rysy dobrého pedagoga nebo vedoucího pracovníka.

Jak se přihlásit

V roce 2015 proběhlo 5 tréninkových bloků, kterých se účastnilo téměř 60 pedagogů a vedoucích pracovníků mateřských škol v ČR. V současné době není žádný blok otevřený. Máte-li zájem o vzdělávání, napište nám na , rádi pro vás připravíme kurz na míru.

Anebo - chcete-li poznat fungování lesních mateřských škol na vlastní kůži, můžete se přihlásit na stáž v LMŠ v Čechách nebo i v zahraničí!

 

Projekt Ze školky do přírody – Zvyšování kompetencí pedagogů MŠ v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje v Ústeckém kraji, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0103 je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)