Poslání a zásady sociálních služeb Jurta, o.p.s.

Poslání Sociálních služeb, cíle a cílová skupina

Sociální rehabilitace

Posláním služby Sociální rehabilitace Jurta, o.p.s. je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při přípravě na pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu – zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu zvýšení úrovně soběstačnosti. Cílovou skupinou jsou lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením – zejména lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří se chtějí připravit na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální a dlouhodobou podporu.

Podpora samostatného bydlení

Posláním služby Podpora samostatného bydlení Jurta, o.p.s. je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu pro samostatné bydlení v běžném prostředí - zejména podporu rozvoje dovedností nezbytných pro soběstačný život. Cílovou skupinou jsou lidé se zdravotním postižením ve věku 16 až 64 let -zejména lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních nebo lidé s mentálním postižením přicházející z rodin, lidé s duševním onemocněním, kombinovaným postižením, - kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu dlouhodobou a individuální podporu.

Sociálně terapeutické dílny

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností uživatelů, aby mohli využívat běžné sociální zdroje a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti možného pracovního uplatnění a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života.

Cílovou skupinou jsou  lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením, zdravotním postižením a pro lidi s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 let do 64 let, kteří chtějí učit se novým věcem, rozvíjet své dovednosti a smysluplně trávit svůj volný čas.

 

Principy a zásady práce Jurta, o.p.s.

  1. k uživatelům přistupujeme individuálně
  2. respektujeme autonomii uživatele: uživatel je tím, kdo vede průběh služby, sociální pracovník poskytuje podporu pro samostatné rozhodování uživatele
  3. formujeme a aktivizujeme tým uživatele a jeho širší prostředí (přirozené a funkční vztahy v nejbližším okolí).
  4. předpokládané krizové situace jsou pro nás podnětem k posílení soběstačnosti uživatelů, uplatňujeme podporu namísto péče.
  5. důstojnost uživatele je pro nás zásadní, minimalizujeme stigmatizující dopad služby na uživatele.
  6. klademe důraz na možnost dalšího rozvoje uživatele po ukončení služby, na návaznost služeb
  7. zvyšujeme kvalifikaci členů týmu a rozvíjíme jejich zastupitelnost
  8. zaměřujeme se na to, co uživatel může a umí, a to dále rozvíjíme; diagnóza uživatele pro nás není omezující.
  9. služby poskytujeme způsobem, který prosazuje lidská práva a základní svobody uživatele
  10. poradenství poskytujeme uživateli bezplatně

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)