Nebočady u Děčína, sídlo O.s.Jurta

Občanské sdružení Jurta sídlí od roku 1996 v Nebočadech u Děčína. Prostory stavitelsky typické sudetské usedlosti hostí administrativu projektů sdružení, tréninkové dílny, školící a tréninkové centrum a zázemí pro služby pracovní rehabilitace, pracovního tréninku.

Postupná rekonstrukce souboru budov dává obci inspiraci a svou přilehlostí k návsi také určitou dominantu naproti kostelu Sv. Vavřince.

Sdružení svolává starousedlíky k nepravidelným schůzkám vždy k nějakému aktuálnímu tématu. Spolupracuje také s vedením města Děčína na budoucí podobě návsi akcentované na člověka a residenční funkce, v kontrastu ke stávajícímu stavu kdy přednost má jednoznačně tranzitní doprava a asfaltový povrch pro stroje. Důležitým cílem je renovace kaple, jejího okolí a možnosti zklidnění dopravy v obci.

Kontaktujte nás s inspirací či dobrými zkušenostmi podobných příměstských obcí. 

Historie a pamětihodnosti obce Nebočady u Děčína

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1352. Původně samostatná obec byla v roce 1945 sloučena s nedaleko ležícím Děčínem. Mezi pamětihodné stavby v obci patří

  • Farní kostel svatého Vavřince - barokní orientovaná stavba se dvěma věžemi ve vstupním průčelí, dnes je kostel uzavřen a pravidelné bohoslužby se v něm nekonají, kostej čeká na svou obnovu
  • Kaple Nejsvětější Trojice - drobná barokní sakrální architektura na návsi, čeká také na obnovu a sdružení Jurta se na přípravách aktivně podílí
  • Fara - barokní stavba se zděným přízemím a roubeným, částečně hrázděným patrem.
  • Venkovská usedlost čp. 2 a venkovská usedlost čp. 25

 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)