Projekty

Investiční projekty infrastruktury pro sociální službyLogo IROP

Budujeme lokální infrastrukturu pro ambulantní, terénní i pobytové komunitní sociální služby. Smyslem a cílem služeb je začleňování do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatné vedení domácnosti a nastartování pracovní kariéry.

Tyto projekty jsou spolufinancované Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

Identifikace projektů

Infrastruktura pro komunitní sociální služby v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.06.2.56-0.0-0.0-16_040-0002379

Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007983

Komunitní chráněné bydlení, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013255

Infrastruktura komunitních sociálních služeb s přípravou na práci v Ústecko-chomutovské aglomeraci, registrační čístlo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013807

 

Infrastruktura pro komunitní sociální služby v Ústeckém kraji

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56-0.0-0.0-16_040-0002379

Doba realizace projektu: 2016 - 2021

Stručný popis projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče. Smyslem a cílem podpořených služeb je začleňování uživatelů do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatné vedení domácnosti, nastartování pracovní kariéry.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.

Smyslem a cílem podpořených služeb je začleňování klientů do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatnou péči o vlastní pracovní a životní kariéru se zaměřením na trénink pracovních dovedností a přípravu na práci na běžném pracovním trhu.

Dochází tak ke snižování segregace ohrožených osob, které se navíc stávají plnohodnotnými členy většinové společnosti. Podpořené služby navazují na aktivity spojené s transformací velkých ústavních zařízení (DOZP) podle vytvořených transformačních plánů v zařízeních v Ústí nad Labem a v Děčíně v předchozím programovém období.

Výsledky projektu

Vybudování dvou zázemí a vybavení pro ambulantní službu sociálně terapeutické dílny: praktický nácvik jednoduchých činností směřujících k zajištění sebeobsluhy (trénink vaření, úklidu, mytí, stolování apod.) a tréninku pracovních dovedností (zahradničení, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, opracování dřeva, údržba a opravy prostor, nástrojů a nářadí apod.).

Vybudování dvou zázemí a vybavení pro ambulantní službu sociální rehabilitace: individuální plánování a stanovování cílů, nácvik dovedností pro praktické využití v terénu (vyjednávání s úřady, obsluha PC, vyhledávání na internetu, sebeprezentace), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Dotační subjekt, program

Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program; Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Investiční podpora ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb zaměřených na pracovní uplatnění znevýhodněných osob

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0007983

Doba realizace projektu: 2018 - 2020

Stručný popis projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.
Smyslem a cílem podpořených služeb je řešení nepříznivé sociální situace CS, jejich začlenění do běžné společnosti a podpora při využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, nastartování pracovní kariéry.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.

Smyslem a cílem podpořených služeb je překonávání překážek bránících CS při zapojení do pracovního procesu, začleňování klientů do běžné společnosti a podpora při využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatnou péči o vlastní pracovní a životní kariéru se zaměřením na přípravu a podporu při přechodu na trh práce.

Dochází tak ke snižování segregace ohrožených osob, které se navíc stávají plnohodnotnými členy většinové společnosti a účinně za podpory soc. Služeb je řešena jejich nepříznivá sociální situace.

Výsledky projektu

Vybudování zázemí a vybavení pro ambulantní službu sociálně terapeutické dílny: praktický nácvik jednoduchých činností a terapeutických činností.

Vybudování zázemí a vybavení pro terénní a ambulantní službu odborné sociální poradenství za účelem řešení nepříznivé situace klientů v 18 oblastech.

Vybudování zázemí a vybavení pro ambulantní a terénní službu sociální rehabilitace: individuální a skupinová práce (kluby), příprava a trénink dovedností pro obsazení konkrétního pracovního místa na běžném trhu.

Vybudování zázemí a vybavení pro terénní službu sociální rehabilitace: individuální plánování a stanovování cílů, nácvik dovedností pro praktické využití v terénu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Dotační subjekt, program

Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program - ITI Ústecko-chomutovské aglomerace; Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Komunitní chráněné bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013255

Doba realizace projektu: 2020 - 2021

Stručný popis projektu

Cílem projektu je vybudování infrastruktury a zázemí pro nízkokapacitní pobytovou službu komunitního typu, čímž dojde ke snížení závislosti na službách institucionalizované péče. Smyslem a cílem podpořené služby je začleňování osob s různým zdravotním a sociálním znevýhodněním do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatné vedení domácnosti, nastartování samostatné životní kariéry.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování nízkokapacitní pobytové komunitní sociální služby chráněného bydlení, jejichž působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.

Smyslem a cílem podpořené služby je začleňování osob se zdravotním postižením do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro co nejvíce samostatné vedení domácnosti, případně nastartování pracovní kariéry.

Tím dochází ke snižování segregace ohrožených osob, které se navíc stávají plnohodnotnými členy většinové společnosti. Podpořená služba navazuje na aktivity spojené s hlavní myšlenkou deinstitucionalizace velkých pobytových zařízení (DOZP) a podpory komunitních pobytových sociálních služeb, které reagují na individuální potřeby klientů a jsou poskytovány v běžném prostředí (samostatné byty - domácnosti v běžné zástavbě, ve městě).

V rámci projektu bude vybudováno i zázemí pro službu poskytovanou 24 hod/denně pro lidi s vyšší mírou podpory, což opět povede ke zkvalitnění jejich života a rozšíření dostupnosti komunitní pobytové služby a tito lidé nebudou nuceni odcházet do ústavních služeb DOZP.

Výsledky projektu

Vybudované a obsazené kompletně vybavené 1-2 lůžkové byty pro službu chráněné bydlení v Děčíně - 5 bezbariérových bytů s kapacitou 6 lůžek pro osoby vyžadující větší míru podpory v bytovém domě v běžné zástavbě se zázemím pro 24/hodinovou službu.

Vybudování zázemí pro trénink samostatného vedení domácnosti  - tréninkový byt.

Upravený a obsazený, kompletně vybavený 2 lůžkový byt pro službu chráněné bydlení v Děčíně - 1 byt s kapacitou 2 lůžka pro osoby vyžadující střední míru podpory.

Dotační subjekt, program

Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program - ITI Ústecko-chomutovské aglomerace; Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Infrastruktura sociálních služeb s přípravou na práci v Ústecko-chomutovské aglomeraci

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_056/0013807

Doba realizace projektu: 2020 - 2021

Stručný popis projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.
Smyslem a cílem podpořených služeb je začleňování uživatelů do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro přechod na trh práce, nastartování pracovní kariéry.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením.

Cíle projektu

Cílem projektu je vybudování lokální infrastruktury pro poskytování ambulantních a terénních komunitních sociálních služeb, jejichž synergickým působením bude docházet ke snižování počtu osob ohrožených sociálním vyloučením nebo závislých na službách institucionalizované péče.

Smyslem a cílem podpořených služeb je začleňování klientů do běžné společnosti a podpora využívání dalších zdrojů v běžné komunitě, získávání kompetencí pro samostatnou péči o vlastní pracovní a životní kariéru se zaměřením na trénink pracovních dovedností a přípravu na práci na běžném pracovním trhu.

Dochází tak ke snižování segregace ohrožených osob, které se navíc stávají plnohodnotnými členy většinové společnosti. Podpořené služby navazují na aktivity spojené s transformací velkých ústavních zařízení (DOZP) podle vytvořených transformačních plánů v zařízeních v Ústí nad Labem a v Děčíně v předchozím programovém období.

Výsledky projektu

Vybudování dvou zázemí a vybavení pro ambulantní službu sociálně terapeutické dílny: praktický nácvik jednoduchých činností směřujících k zajištění sebeobsluhy (trénink vaření, úklidu, mytí, stolování apod.) a tréninku pracovních dovedností (zahradničení, pěstování a zpracování ovoce a zeleniny, opracování dřeva, údržba a opravy prostor, nástrojů a nářadí apod.)

Vybudování dvou zázemí a vybavení pro ambulantní službu sociální rehabilitace: individuální plánování a stanovování cílů, nácvik dovedností pro praktické využití v terénu (vyjednávání s úřady, obsluha PC, vyhledávání na internetu, sebeprezentace), výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Dotační subjekt, program

Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program - ITI Ústecko-chomutovské aglomerace; Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

 

Moderní komunitní sociální služby

Identifikace

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015379

Realizace

01.04.2020 – 31.03.2022

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Stručný popis

Projekt je zacílen na rozvoj a zvyšování kvality vybraných komunitních sociálních služeb; na podporu rozvoje procesů v daných službách JURTA, o.p.s. , která působí v regionu Děčínska, Ústecka. Silným momentem projektu je zvyšování kvality komunitních služeb na základě pohledu klientů daných služeb a sdílení zkušeností a výstupů. Zvyšování kvality služeb je úzce propojeno mimo jiné i s rozvojem pracovníků daných služeb (účastníků) a prohlubování jejich odborné kvalifikace.

Hlavní cíle

V rámci projektu realizovat navzájem provázané aktivity, které přispívají k rozvoji procesu služeb a zvyšování kvality 4 druhů sociálních služeb (Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení) to s provázaností na potřeby klienta a jejich naplňování. Cílem bude nestavení a aplikace kritérií pro posouzení, zda se jedná o komunitní sociální služby. 

Rozvoj služeb a zvyšování jejich kvality je úzce propojeno i s rozvojem pracovníků dané služby a prohlubování jejich odborné kvalifikace. Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách JURTA, o.p.s. jsou účastníky projektu a na základě svých individuálně definovaných vzdělávacích potřeb budou čerpat podporu v rámci akreditovaných kurzů, odborných stáží, koučinku a supervize.

Tento projekt je spolufinancován ze strany Evropské unie/Evropským sociálním fondem/Operačním programem Zaměstnanost a českým státním rozpočtem.

Logo OPZ 

 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 3

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/ 15_005/0014509

Doba realizace projektu:

1. ledna 2020 až 31. prosince 2021

Anotace projektu

Cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby: podpora samostatného bydlení v Ústeckém kraji.

V rámci projektu je financována služba Podpora samostatného bydlení (identifikátor: 9100031) obecně prospěšné společnosti JURTA, o.p.s. a to v období od 1.1.2020 do 31.12.2021.

Logo OPZ            

 

Moje kariéra v zahraničí

Identifikace

Registrační číslo: CZ.03.3.X/0.0/0.0/16_059/0011132

Realizace

1.1.2020 - 31.12.2021

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Stručný popis

Projekt je zacílen na zlepšení situace mladých nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením v oblasti odborné přípravy na budoucí zaměstnání, přístupu na trh práce a v neposlední řadě také na posílení jejich sociálních dovedností, zodpovědnosti a sebevědomí. Účastníci budou mít možnost během zahraničních stáží v Německu se seznámit s jiným pracovním prostředím, kulturou a zvyky dané země a to ve vzájemné interakci s pracovníky a klienty zahraničních spolupracujících organizací.

Hlavní cíl: poskytnout cílové skupině takový druh podpory, která je aktivizuje a podpoří jejich sociální začlenění po ukončení účasti v projektu, umožní jejich návrat na trh práce (upevnění konkrétních pracovních a sociálních dovedností, případně navržení dalšího rozvoje odborné kvalifikace), případně povede i k získání zaměstnání.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní mladí lidé ve věku 15 až 30 let, kteří jsou vedení v evidenci ÚP jako uchazeči a jedná se o osoby se zdravotním postižením: hlavně o lidi s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením (invalidita I. - III. stupně).

Účastníci z cílové skupiny z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané anebo mezi osoby, které nikdy neměly možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet. A zároveň mají často nízkou či žádnou kvalifikaci.

Jaký problém projekt řeší?

Lidé z CS projektu jsou z důvodu svého zdravotního postižení často izolováni a mají ztížené možnosti při zapojení do běžného života, jehož součástí mimo jiné je i mít zaměstnání, žít ve vzájemné interakci s dalšími lidmi ve svém okolí, navazovat vztahy.

Častými důsledky zdravotního či sociálního znevýhodnění jsou ztráta motivace pro rozvoj pracovních a sociálních dovedností nutných pro uplatnění na trhu práce, zvyšování závislosti na sociálních službách, rodině, ústavní péči, dále stagnace a pokles úrovně pracovních a sociálních dovedností, nízká aktivita v oblasti mezilidských vztahů, obecně nedůvěra a nereálný pohled na svou vlastní osobu

Jaké změny díky projektu nastanou?

1. Aktivizace a zvýšení motivace účastníků pro zapojení na trh práce, případně do procesu následného vzdělávání.

2. Ujasnění reálné pracovní zakázky a upevnění pracovních a sociálních dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce.

3. Snížení závislosti cílové skupiny na systému sociální péče nebo na rodině.

4. Upevnění sebedůvěry účastníků projektu, získání objektivnějšího náhledu na sebe samé.

Kde projekt probíhá

K dispozici pro jednání se zájemci jsou dvě kontaktní místa v Ústeckém kraji - Děčín a Ústí nad Labem a pro následnou podporu při tréninku pracovních a sociálních dovedností máme předjednány provozy u spolupracujících zaměstnavatelů a zahraničního partnera. Zaměření provozů je zahradnictví, farma, dřevařská dílna, ubytovací služby, gastro, prádelna, servis a údržba, administrativní práce.

Jaké budou výstupy projektu?

1. Aktivizace, praktické testování úrovně pracovních a sociálních dovedností propojené s koučinkem cílové skupiny v přímé vazbě na plánovanou stáž v Německu a budoucí zaměstnání – 12 osob (rozděleno do 3 běhu po 4 osobách).

2. Individuální a cílená komplexní příprava účastníků na stáž: jazyková a multikulturní příprava, exkurze na pracovištích v zahraničí, kontakt se zahraničními mentory – 12 osob

3. Zahraniční stáže zahrnuje odbornou pracovní praxi v různě zaměřených reálných provozech, další jazykovou výuku se zaměřením na místo praxe a dle potřeb účastníků, doprovodné motivační a integrační aktivity. Výstupem ze stáže je mimo jiné reálná pracovní zakázka a příprava na přechod na trh práce.

4. Podpora při řešení tíživých problémů, ve kterých se osoby z cílové skupiny ocitají v důsledku jejich sociální situace - poskytnutí informací, rad, aktivní pomoci a asistence pro 12 osob. Upevnění sebevědomí osob z cílové skupiny získáním sociálních dovedností k jednání s potenciálními zaměstnavateli, na úřadech, pracovně právní minimum, nácvik spolehlivého cestování za prací, orientace na využívání běžných zdrojů.

5. Příprava na vstup na trh práce – pro 12 osob (minimálně pro 10 osob) včetně podpory v terénu – zprostředkování zaměstnání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

Logo OPZ

 

Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 4

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007757

Doba realizace projektu:

1. listopadu 2017 až 28. února 2019

Anotace projektu

Cílem projektu je zajištění potřebné kapacity sociální služby: sociální rehabilitace v Ústeckém kraji.

V rámci projektu je financována služba Sociální rehabilitace (identifikátor: 1066948) obecně prospěšné společnosti JURTA, o.p.s. a to v období od 1.1.2018 do 31.12.2018.

Logo OPZ          

 

Odstartuj svou kariéru

Identifikace

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001485

Realizace

2016 - 2019

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost

Stručný popis

Projekt je zacílen na zlepšení situace mladých nezaměstnaných lidí se zdravotním postižením v oblasti odborné přípravy na budoucí zaměstnání, přístupu na trh práce a v neposlední řadě také na posílení jejich sociálních dovedností, zodpovědnosti a sebevědomí. Účastníci budou mít možnost během zahraničních stáží v Německu se seznámit s jiným pracovním prostředím, kulturou a zvyky dané země a to ve vzájemné interakci s pracovníky a klienty zahraničních spolupracujících organizací.

Hlavní cíl: poskytnout cílové skupině takový druh podpory, která je aktivizuje a podpoří jejich sociální začlenění po ukončení účasti v projektu, umožní jejich návrat na trh práce (upevnění konkrétních pracovních a sociálních dovedností, případně navržení dalšího rozvoje odborné kvalifikace), případně povede i k získání zaměstnání.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou nezaměstnaní mladí lidé ve věku 15 až 30 let, kteří jsou vedení v evidenci ÚP jako uchazeči a jedná se o osoby se zdravotním postižením: hlavně o lidi s duševním onemocněním, mentálním či kombinovaným postižením (invalidita I. - III. stupně).

Účastníci z cílové skupiny z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané anebo mezi osoby, které nikdy neměly možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet. A zároveň mají často nízkou či žádnou kvalifikaci.

Jaký problém projekt řeší?

Lidé z CS projektu jsou z důvodu svého zdravotního postižení často izolováni a mají ztížené možnosti při zapojení do běžného života, jehož součástí mimo jiné je i mít zaměstnání, žít ve vzájemné interakci s dalšími lidmi ve svém okolí, navazovat vztahy.

Častými důsledky zdravotního či sociálního znevýhodnění jsou ztráta motivace pro rozvoj pracovních a sociálních dovedností nutných pro uplatnění na trhu práce, zvyšování závislosti na sociálních službách, rodině, ústavní péči, dále stagnace a pokles úrovně pracovních a sociálních dovedností, nízká aktivita v oblasti mezilidských vztahů, obecně nedůvěra a nereálný pohled na svou vlastní osobu

Jaké změny díky projektu nastanou?

1. Aktivizace a zvýšení motivace účastníků pro zapojení na trh práce, případně do procesu následného vzdělávání.

2. Ujasnění reálné pracovní zakázky a upevnění pracovních a sociálních dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce.

3. Snížení závislosti cílové skupiny na systému sociální péče nebo na rodině.

4. Upevnění sebedůvěry účastníků projektu, získání objektivnějšího náhledu na sebe samé.

Kde projekt probíhá

K dispozici pro jednání se zájemci jsou dvě kontaktní místa v Ústeckém kraji - Děčín a Ústí nad Labem a pro následnou podporu při tréninku pracovních a sociálních dovedností máme předjednány provozy u spolupracujících zaměstnavatelů a zahraničního partnera. Zaměření provozů je zahradnictví, farma, dřevařská dílna, ubytovací služby, gastro, prádelna, servis a údržba, administrativní práce.

Jaké budou výstupy projektu?

1. Aktivizace, praktické testování úrovně pracovních a sociálních dovedností propojené s koučinkem cílové skupiny v přímé vazbě na plánovanou stáž v Německu a budoucí zaměstnání – 12 osob (rozděleno do 3 běhu po 4 osobách).

2. Individuální a cílená komplexní příprava účastníků na stáž: jazyková a multikulturní příprava, exkurze na pracovištích v zahraničí, kontakt se zahraničními mentory – 12 osob

3. Zahraniční stáže zahrnuje odbornou pracovní praxi v různě zaměřených reálných provozech, další jazykovou výuku se zaměřením na místo praxe a dle potřeb účastníků, doprovodné motivační a integrační aktivity. Výstupem ze stáže je mimo jiné reálná pracovní zakázka a příprava na přechod na trh práce.

4. Podpora při řešení tíživých problémů, ve kterých se osoby z cílové skupiny ocitají v důsledku jejich sociální situace - poskytnutí informací, rad, aktivní pomoci a asistence pro 12 osob. Upevnění sebevědomí osob z cílové skupiny získáním sociálních dovedností k jednání s potenciálními zaměstnavateli, na úřadech, pracovně právní minimum, nácvik spolehlivého cestování za prací, orientace na využívání běžných zdrojů.

5. Příprava na vstup na trh práce – pro 12 osob (minimálně pro 10 osob) včetně podpory v terénu – zprostředkování zaměstnání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

Logo OPZ

Ze školky do přírody - Zvyšování kompetencí pedagogů MŠ v oblasti EVVO a udržitelného rozvoje

Identifikace

Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/48.0103

Realizace

2014 - 2015

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost v období 2007-2013

Stručný popis

Cílem projektu je posílit profesní kompetence a osobnostní vlastnosti vedoucích pracovníků a pedagogů MŠ, nabídnout jim možnost získávat nové podněty a vytvářet si praktické postupy, které mohou okamžitě využívat v praxi při své denní práci s dětmi - v učebně a zejména venku a vytvořit strukturu, která jim dlouhodobě poskytne příležitost tyto zkušenosti sdílet, rozvíjet a upevňovat.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou vedoucí pracovníci a učitelé/ky MŠ v ČR, kteří mají zájem získat nové podněty a vytvořit si praktické postupy, které mohou okamžitě využít v praxi při své denní práci s dětmi - v učebně a zejména venku. Jde o motivované a tvůrčí pracovníky, kteří chtějí aplikovat EVVO a principy trvale udržitelného rozvoje ve svém zařízení a inspirovat se lesní mateřskou školou, u níž je základem ŠVP právě environmentální vzdělávání, které probíhá v terénu a v reálných situacích.

Popis aktivit:

Problematika EVVO a udržitelného rozvoje je sice v současné době ve společnosti tematizovaná, není ovšem v konkrétních situacích naplňovaná, "žitá". Zařazujeme proto do projektu doplňkovou aktivitu osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů a očekáváme, že absolventi tak získají větší (sebe)jistotu při prosazování a obhajování svých představ a pracovních postupů nebo zvládání obtížných situací při komunikaci s dětmi i rodiči. Očekáváme, že dlouhodobou podporu jim poskytne vytvořený tým profesionálních kolegů z regionu, který i po skončení projektu bude vzájemně komunikovat.

Zahraniční a tuzemské stáže v zařízeních MŠ, které ve svém denním programu mají EVVO a principy udržitelného rozvoje - přímo reagují na tuto potřebu CS: vidět, jak se to dělá jinde, mít možnost "osahat" si a "na vlastní kůži" zažít.

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO PEDAGOGY NEBETUS 2014&2015

Program je zaměřený na osobnostní rozvoj a trénink profesních dovedností potřebných pro úspěšnou práci pedagogů, vedení vlastních projektů EVVO nebo menšího týmu a průzračně čistou komunikaci s kolegy uvnitř i vně organizace. Programu se účastní 12 pracovníků působících na pedagogických nebo vedoucích pozicích v mateřských školách. Účastníci budou později tvořit základ profesionální sítě kolegů v regionu, kterou považujeme za předpoklad pro dlouhodobou odbornou spolupráci na větších projektech. Modelové situace čerpáme ze zkušeností účastníků, kteří tak získávají zpětnou vazbu a nezávislý pohled na svoji práci. Absolventi mohou v průběhu tréninku i po jeho skončení využívat individuální koučink.

Charakteristika: Lektoři používají metody zážitkové pedagogiky a díky nim i teorie, která z části naplňuje jednotlivá pracovní setkání je pro účastníky dlouhou dobu živá. Na tréninku je netradiční jeho diskusní forma, účastníci jsou vedeni k vyjadřování názorů a postojů a k naslouchání druhým. Důraz klademe na iniciativu, tvořivost a aktivitu účastníků, které jsou v kombinaci s aktivním nasloucháním stěžejními rysy dobrého pedagoga nebo vedoucího pracovníka.

Typický účastník programu má zázemí v jedné z mateřských škol, může být v organizaci krátce, ale organizace počítá s jeho/jejím dlouhodobým zaměstnáním (3-5 let) Pracuje s dětmi, zajímá se o EVVO a pedagogiku udržitelného rozvoje, lesní MŠ nebo lesní třídy anebo odpovídá za řízení menšího týmu.

STÁŽE VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A UČITELŮ V LESNÍCH MŠ

Stáže v ČR probíhaJÍ v lesní Mateřské škole Jurta (www.lesniklub.cz). Jde o první (a dosud jedinou) LMŠ s celotýdenním provozem v Ústeckém kraji, která vychází z dánského a německého konceptu. Základem ŠVP je environmentální vzdělávání, které probíhá v terénu a v reálných situacích. Školka se nachází v areálu farmy obecně prospěšné společnosti JURTA v Děčíně-Nebočadech a děti jsou tak její přirozenou součástí. Od 1.9.2014 je zde v provozu také malotřídní Základní škola.

Součástí stáží jsou praktické dílny zaměřené na práci s dětmi venku a s různými přírodními materiály, a dále program profesního a osobního rozvoje pedagogů NEBETUS 2014/15. Záměrem je nabídnout pedagogickým pracovníkům možnost získat nové podněty a vytvořit si praktické postupy, které mohou okamžitě využít v praxi při své denní práci s dětmi – v učebně a zejména venku.

Ke stažení

Evaluační zpráva (dokument Adobe PDF)Evaluační zpráva 2.0 MB

Realizační manuál Rozvojového programu (dokument Adobe PDF)Realizační manuál Rozvojového programu 339.0 KB

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

Moje kariéra

Identifikace

Registrační číslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00054

Realizace

2014 - 2015

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v období 2007-2013

Stručný popis

Obecným cíl: zlepšení situace cílové skupiny v přístupu na trh práce prostřednictvím stávajících nebo nových nástrojů a opatření aktivní politiky zaměstnanosti. Hlavní cíl - poskytnout cílové skupině takový druh podpory, která povede k návratu na trh práce, k získání a udržení zaměstnání.

Popis aktivit:

1. PORADENSKÝ PROGRAM: U vytipovaných zájemců nejprve dojde k posouzení osobnostních a kvalifikačních předpokladů a k výběru vhodných nástrojů APZ směřujících ke vstupu na trh práce

2. MOTIVAČNÍ PROGRAM: Obnovení a posílení pracovních návyků a dovedností v přímé vazbě na budoucí zaměstnání a přímo na vybraných pracovních pozicích pro konkrétní zaměstnavatele. Žadatel aktivně udržuje kontakt s několika stovkami zaměstnavatelů v regionu právě za tímto účelem.

3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ A UMÍSTĚNÍ NA TP: Získání zaměstnání na běžném nebo chráněném trhu práce s využitím podpůrných nástrojů (mzdové příspěvky). Zprostředkování zaměstnání bude provádět certifikovaný a licencovaný subdodavatel v souladu s platnou legislativou.

Cílové skupny: Osoby se zdravotním postižením a žáci a učni posledních ročníků. Účastníci z CS z velké části patří mezi dlouhodobě nezaměstnané anebo mezi osoby, které nikdy neměly možnost se o získání zaměstnání vůbec ucházet. U osob z CS dochází často ke kombinaci několika nepříznivých vlivů. Vedle nízké kvalifikace se objevují různé typy sociálních nebo zdravotních handicapů jako důsledek vyrůstání v nepříznivém sociálním prostředí. Účastníci mají k dispozici dvě kontaktní místa v Děčíně a v Ústí nad Labem.

Výsledky: 25 osob absolvuje Poradenský program a upevní své dovednosti pro udržení nebo získání zaměstnání - průměrně 90 hodin na uživatele intervencí, konzultací a nácviků dovedností. 25 osob absolvuje Motivační program pro vstup a udržení se na trhu práce - průměrně 300 hodin na uživatele intervencí, konzultací a nácviků pro potenc. zamtele. Celkem dojde k obsazení sedmi pracovních míst v rámci zprostředkování či umístění na volná pracovní místa.

Ke stažení

Informace pro média

Jak na pracovní kariéru? (dokument Adobe PDF)Jak na pracovní kariéru? (vydáno 3.12.2014) Díky novému projektu Jurty získají nezaměstnaní lidé se zdravotním postižením dovednosti pro úspěšný vstup na trh práce v Ústeckém kraji.

Publikace, letáky

Chcete samostatně pracovat? Potřebujete k tomu podporu? (dokument Adobe PDF)Chcete samostatně pracovat? Potřebujete k tomu podporu? Informace pro uživatele.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

 

Jak na pracovní kariéru - sociální rehabilitace a odborné poradenství

Identifikace

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.02/86.00202

Realizace

2013 - 2014

Dotační subjekt, program

Evropský sociální fond, Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost v období 2007-2013

Stručný popis

Obecným cílem projektu je zlepšení situace účastníků v přístupu na trh práce a návratu do společnosti. Hlavním cílem poskytnout účastníkům takové sociální služby, které povedou k jejich návratu na trh práce, k získání nebo udržení zaměstnání.

Popis aktivit:

1. MOTIVAČNĚ SOCIÁLNÍ TRÉNINK A PODPORA: obnovení pracovních návyků a aktivizace 70 účastníků, upevnění sebevědomí účastníků, získáním soc. dovedností k jednání se zaměstnavateli, na úřadech, pracovně - právní minimum, nácvik spolehl. cestování za prací, orientace na využívání běžných zdrojů.

V rámci těchto aktivit probíhá aktivní vyhledávání účastníků, nabízení služby, dojednávání a plánování průběhu spolupráce a následně trénink dovedností vedoucích k samostatnosti a potřebných dovednosti pro uplatnění na trhu práce.

2. PRACOVNĚ SOCIÁLNÍ TRÉNINK A PODPORA: po absolvování předchozího tréninku dochází k propojení představ účastníka o vhodném zaměstnání s potřebami TP - "sny vs.realita", zohlednění schopností a úrovně jejich dovedností. V průběhu této aktivity je formulována reálná pracovní zakázka účastníka, která je základem úspěchu při hledání a získání zaměstnání.

Současně probíhá trénink pracovních a sociálních dovedností potřebných pro uplatnění na trhu práce v přímé vazbě na budoucí zaměstnání - individuální praxe/pracovní zkoušky, asistence a konzultace přímo na reálných pracovištích: výsledkem je ověření, které činnosti pro trh práce vymezené v pracovní zakázce je účastník schopen a v jaké míře úspěšně zvládat.

3. PORADENSTVÍ A KOUČINK: podpora při řešení tíživých problémů, ve kterých se účastníci ocitli v důsledku své sociální situace - 420 intervencí (70 osob á 6 int.). Jedná se o poskytování rad, informací a pomoci účastníkům, kteří potřebují podporu v oblastech občanského poradenství (celkem 18 oblastí), aby znali svá práva a povinnosti, znali dostupné služby nebo byli schopni účinně vyjádřit své potřeby a hájit své zájmy a mohli tak řešit svou nepříznivou situaci.

Cíle projektu: Obecným cíl projektu: zlepšení situace lidí z cílové skupiny v přístupu na trh práce a návratu do společnosti. Hlavním cíle je poskytnout lidem z cílové skupiny takové sociální služby, které povedou k návratu CS na trh práce, k získání nebo udržení zaměstnání.

Cílové skupiny: Osoby se zdravotním postižením / Osoby s chronickým duševním onemocněním/ Osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy

Účastníci/ce projektu: osoby do 25 let; osoby (dlouhodobě) nezaměstnané; osoby s nízkou kvalifikací; osoby bez praxe

Region: Ústecký kraj

Průběh: Projekt je zacílen na přirozené a běžné fungování člověka ve společnosti zejména skrze uplatnění v pracovním procesu - účastníci jsou připraveni si prací vydělávat své peníze, nakládat s nimi, realizovat se a učit novým dovednostem. Projekt reaguje na tyto POTŘEBY cílové skupiny, jejichž splnění zvyšuje pravděpodobnost získání nebo udržení zaměstnání:

  1. ZÍSKÁNÍ PRAKTICKÝCH DOVEDNOSTÍ - účastníkům umožní zapojit se do běžného způsobu života skrze prac.uplatnění (např. samostatné cestování za prací, upevnění prac. a soc. dovedností v pracovním kolektivu, běžné komunitě či domácnosti)
  2. Potřeba INDIVIDUÁLNÍ PODPORY při osvojování nebo upevňování dovedností potřebných pro nalezení, získání nebo udržení zaměstnání
  3. Přirozená POTŘEBA BÝT "UŽITEČNÝ", ZAŽÍT ÚSPĚCH a dále se rozvíjet, zapojit se do běžné společnosti, mít a rozvíjet běžné kontakty v běžném okolí
  4. PODPORA A POMOC PŘI ŘEŠENÍ TÍŽIVÝCH SITUACÍ a problémů každodenního života, které účastníci v důsledku své situace neumí samostatně vyřešit 
  5. ORIENTACE V PŘIROZENÉM PROSTŘEDÍ při řešení obtížných situací a při vyhledávání podpory a pomoci v přiroz. prostředí účastníků

Výsledky: Motivačně sociální trénink a Pracovně sociální trénink absolvuje celkem 70 osob (2 běhy 35+35 osob) a upevní své dovednosti pro získání zaměstnání - průměrně 95 hodin na uživatele konzultací a nácviků dovedností v terénu a průměrně 300 hodin na uživatele intervencí, konzultací a bezplatných praxí/prací na zkoušku u potenc. zaměstnavatelů. Program bude zakončený certifikátem při splnění 80% stanovených parametrů závěrečného hodnocení.  

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

 

Sociálně terapeutické dílny v Děčíně a v Ústí nad Labem

Identifikace

Veřejná zakázka na dodávku služeb

Realizace

2013 - 2014

Dotační subjekt, program

Ústecký kraj prostřednictvím projektu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00069

Stručný popis a výsledky

Hlavním cílem projektu je zajištění vybraného druhu sociálních služeb v Ústeckém kraji  v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb na rok 2012-2013 a s plány rozvoje sociálních služeb na místní úrovni.

Smyslem projektu je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením a odstraňování bariér v přístupu k zaměstnání. Projekt zajistí dostupné služby sociálně terapeutických dílen v Děčíně a v Ústí nad Labem. Specifickým cílem projektu je přímá podpora osob ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti a z trhu práce zajištěním služeb umožňujících samostatné působení jedince ve společnosti prostřednictvím podpory pracovní rehabilitace jako součást komplexní samostatnosti a soběstačnosti osob zdravotně postižených podpořením služeb sociálně terapeutických dílen zvyšující možnost uplatnění osob na trhu práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem.

 

ŽIVOT BEZ BARIÉR – O NÁS S NÁMI v Euroregionu Elbe/Labe
NICHTS ÜBER UNS OHNE UNS – LEBEN OHNE BARRIEREN in der Euroregion Elbe/ Labe

Identifikace

Ziel3/Cíl3 #100023430

Finance

917 tis. EUR, z toho 85 % EU, 5 % SR, 5 % vlastní zdroje

Realizace

2010 - 2013

Dotační subjekt, program

Evropská unie prostřednictvím ERDF a programu Ziel3/Cíl3, státní rozpočet ČR, vlastní zdroje

Stručný popis a výsledky

CZ: ČR a Německo ratifikovaly v roce 2009 Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Záměrem předkládaného projektu je uvést tuto Úmluvu do života v česko-saské příhraniční oblasti (cílová oblast projektu) a zahájit přeshraniční spolupráci a síťování. Vytvoření přeshraniční sítě pro potřeby osob se zdravotním postižením zahrnuje zřízení dvojjazyčného internetového portálu a na české straně výstavbu informačního, vzdělávacího a poradenského centra.

DE: Die Tschechische Republik und die Bundesrepublik Deutschland haben 2009 die UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung - Behindertenrechtskonvention (BRK) - ratifiziert. Unser Projekt beabsichtigt nun, die BRK im Sächsisch-Böhmischen Grenzraum (Projektraum) mit Leben zu erfüllen und die grenzüberschreitende Netzwerkarbeit auf den Weg zu bringen. Die Schaffung eines grenzüberschreitenden Netzwerkes für die Belange behinderter Menschen schließt den Aufbau eines zweisprachigen Internetportals und eines Informations-, Bildungs- und Beratungszentrum auf der böhmischen Seite ein.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

 

 

Poskytování sociálních služeb Sociálně terapeutické dílny, Sociální rehabilitace, Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení

Identifikace

Registrace jako poskytovatele sociálních služeb v registru MPSV iregistr.mpsv.cz.

Realizace

Kontinuálně

Dotační subjekt, program

Poskytování sociálních služeb je je financované z prostředků státního rozpočtu, krajských a obecních rozpočtů, z úhrad od uživatelů a dalších zdrojů.

Stručný popis a výsledky

Posláním služby Sociální rehabilitace JURTA, o.p.s. je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu při přípravě na pracovní uplatnění na otevřeném pracovním trhu – zejména podporu rozvoje potřebných dovedností a podporu při zvyšování úrovně soběstačnosti. Cílovou skupinou Sociální rehabilitace jsou lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením – zejména lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let, kteří se chtějí připravit na placené zaměstnání na běžném pracovním trhu nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a potřebují k tomu individuální a dlouhodobou podporu.

Posláním služby Podpora samostatného bydlení JURTA, o.p.s. je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji nezbytně nutnou podporu pro samostatné bydlení v běžném prostředí - zejména podporu rozvoje dovedností nezbytných pro soběstačný život. Posláním služby Chráněné bydlení je poskytnout lidem dlouhodobě žijícím v pobytových zařízeních a lidem se zdravotním postižením v Ústeckém kraji podporu, díky které budou žít běžným způsobem života jako jejich vrstevníci. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením a lidé s chronickým duševním onemocněním ve věku od 18 let do 80 let, kteří chtějí samostatně fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti bydlení a v návaznosti pak i ve všech dalších oblastech kulturního a společenského života. Cílovou skupinou služby Podpora samostatného bydlení jsou lidé se zdravotním postižením ve věku 16 až 80 let - zejména lidé dlouhodobě žijící v pobytových zařízeních nebo lidé s mentálním postižením přicházející z rodin, lidé s duševním onemocněním, kombinovaným postižením, kteří chtějí samostatně bydlet a potřebují k tomu dlouhodobou a individuální podporu.

Posláním služby Sociálně terapeutické dílny je posilování osobních kompetencí, schopností a dovedností uživatelů, aby mohli využívat zdroje běžné v místní komunitě a fungovat v přirozeném prostředí, zejména v oblasti možného pracovního uplatnění, kulturního a společenského života. Cílovou skupinou Sociálně terapeutických dílen jsou lidé s mentálním postižením, kombinovaným postižením, zdravotním postižením a pro lidi s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 let do 80 let, kteří chtějí učit se novým věcem, rozvíjet své dovednosti a smysluplně trávit svůj volný čas.

Ministerstvo práce a sociálních věcí http://www.mpsv.cz/

Ústecký kraj http://www.kr-ustecky.cz/

Statutární město Děčín http://www.mmdecin.cz/

Statutární město Ústí nad Labem http://www.mag-ul.cz/ 

 

Centrum sociálních a vzdělávacích aktivit v Ústeckém kraji

Identifikace

CZ.04.1.05/3.2.25.1/2857

Finance

5.587 tis. Kč, z toho 80 % EU, 10 % SR, 10 % Ústecký kraj

Realizace

2006 - 2007

Dotační subjekt, program

Evropská unie, státní rozpočet ČR, Ústecký kraj

Stručný popis a výsledky

Cílem projektu bylo přispět ke strukturálním změnám v regionu Ústeckého kraje, rozvinout kapacity v oblasti sociální integrace a  vytvořit předpoklady pro vytváření a obsazování nových pracovních míst skupinami obyvatelstva, které jsou ohrožené sociálním vyloučením. Projekt tak přinesl nové příležitosti pro integraci sociálně vyloučených skupin zpět do většinové společnosti a na chráněný, podporovaný i běžný trh práce.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

 

Chráněné ruční dílny Děčín-Nebočady

Identifikace

CZ.04.1.05/3.1.00.4/2543

Finance

6.384 tis. Kč, z toho 72 % EU, 18 % SR, 10 % vlastní zdroje

Realizace

2006 - 2007

Dotační subjekt, program

Evropská unie, státní rozpočet ČR, Ústecký kraj, vlastní zdroje

Stručný popis a výsledky

Cílem projektu bylo přispět ke strukturálním změnám v regionu Ústeckého kraje, rozvinout kapacity v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti a zrealizovat předpoklady pro vytváření a obsazování nových pracovních míst znevýhodněnými skupinami obyvatelstva. Projekt tak přinesl nové příležitosti pro integraci občanů ze sociálně vyloučených skupin zpět do většinové společnosti a na trh práce.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

 

Chráněné ruční dílny Děčín, program Phare 2000 - Grantové schéma na podporu infrastruktury pro podnikání

Identifikace

CZ00.10.02.02.029 (investiční)

Finance

119.960 EUR, 71 % Phare+SR ČR, 29 % OS Jurta,

Realizace

2002 - 2004

Dotační subjekt, program

Evropská unie, program Phare 2000

Stručný popis a výsledky

Šlo o investiční projekt v jehož rámci byly opraveny 2 podlaží prvního výrobního objektu v komplexu chráněných dílen na ppč 188 k.ú. Nebočady, v objektu byla zřízena keramická dílna, sádrovna, technické zázemí, administrativní zázemí a dva chráněné byty. Dále byl zrekonstruován historický hrázděný špýchar, který tvoří experimentální zázemí dílen a postavena vozíková pec na výpal keramiky. Pec je unikátním technickým nástrojem chráněných dílen v němž se vyrábí nebočadská keramika. V chráněné dílně je zaměstnáno 8 lidí se zdravotním postižením a dalších 10 každoročně projde procesem tréninku pracovních dovedností.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

 

Projekt Centrum sociálních aktivit, Opatření 2 Programu Phare 2000 RLZ – Sociální integrace a rovné příležitosti, RLZ fond v regionu Severozápad

Identifikace

CZ00.10.01.02.0003

Finance

79.375 EUR

Realizace

2002 - 2004

Dotační subjekt, program

Evropská unie, program Phare 2000

Stručný popis a výsledky

V rámci projektu došlo k založení agentury pro podporované zaměstnávání v Děčíně, která pomáhá lidem se zdravotním a mentálním postižením v přístupu na běžný trh práce a poskytuje jim přímou osobní asistenční podporu. Obsahem projektu byla také realizace internetového portálu, vydání bulletinu a realizace cyklu školení sociálních konzultantů Nebetus. Školícím a tréninkovým cyklem prošlo 10 pracovníků pomáhajících organizací, kteří pracují s lidmi se zdravotním postižením. Oba programy – podporované zaměstnávání a tréninkové programy sociálních konzultantů – v současné době pokračují.

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

 

Projekt Školící a tréninkové centrum Děčín, program: Phare 2002 CBC - Česko-Saské příhraničí

Identifikace

CZ 2002/000-584-02-01-0012 (investiční)

Finance

191.090 EUR

Realizace

2005

Dotační subjekt, program

Evropská unie, program Phare 2002

Partneři

Fortbildungsakademie der Wirtschaft (FAW) gGmbH, Dresden, Německo; Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen (EEB), Dresden, Německo

Stručný popis a výsledky 

Cílem projektu je vytvoření zázemí pro rozvoj školících a tréninkových programů pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance pomáhajících organizací na obou stranách hranice, které řeší problematiku zaměstnanosti. Informační a vzdělávací infrastruktura se bude zaměřovat na školení a trénink dovedností nezbytných pro uplatnění na trhu práce a na prevenci předčasného ukončení školní docházky. Hlavní aktivitou je rekonstrukce prostor školícího a vzdělávacího centra, které se nachází v komplexu bývalé hospodářské usedlosti v Děčíně. Prostory centra jsou převážně situované ve 3. a 4. nadzemním podlaží a budou je tvořit školící místnosti s plným zázemím (kapacita 20 osob) a prostory pro ubytování účastníků a lektorů (kapacita 15 osob).

Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)