Kontakty

Obecně prospěšná společnost Jurta, o.p.s.

Sídlo: Pěší 9, Děčín 33 - Nebočady (Mapa příjezdu)

T+F: +420 412 547 600

E: jurta@jurta.cz

W: www.jurta.cz

Bankovní spojení: 2300478945/2010 Fio banka, a.s.

IČ: 63778718, DIČ: CZ63778718

Registrace: Rejstřík obecně prospěšných společností, spisová značka: O 519 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem. K 31.12.2013 došlo ke změně právní formy Občanské sdružení Jurta na Obecně prospěšnou společnost JURTA, o.p.s., dle zákona č. 68/2013 Sb.  

 

Vedení & administrativa

David Landsperský

Pozice: ředitel společnosti

E: landspersky@jurta.cz, T: 603 546 670

Motto: "Podpora léčí, péče může dusit"

Zájmy: rodina, děti, hory a horolezectví, geodezie, knihy.  

Občanské sdružení Jurta založil v roce 1996. 

Veronika Kolářová

Pozice: administrativní pracovnice

Odpovědnost: vedení fakturace, pokladny, cestovních náhrad, mezd a personalistiky, bezpečnosti práce, pošty.

E: veronika.kolarova@jurta.cz , T: 602 692 947 

V Jurtě pracuje od roku 2015.

 

Sociální služby

Zuzana Thürlová

Pozice: vedení sociálních služeb

Odpovědnost: kvalita poskytovaných sociálních služeb a jejich efektivní poskytování - tak, aby odpovídaly modernímu standardu a podporovaly lidi se zdravotním postižením na jejich cestě za samostatností, výdělečnou prací či samostatným bydlením  

E: zuzana.thurlova@jurta.cz, T: 774 775 709

Motto: "Každý je svého štěstí strůjcem".

V Jurtě pracuje od srpna 2011.

Sociálně terapeutické dílny

Odpovědností pracovníků sociálně terapeutických dílen je podpora lidí se zdravotním postižením, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti potřebné v běžném životě, smysluplně trávit svůj volný čas, pracovat nebo si práci zpočátku jen vyzkoušet a osvojit si návyky či dovednosti nezbytné pro případné budoucí pracovní uplatnění.

 

Kristina Lánová, E: kristina.lanova@jurta.cz, T: 725 182 398

Pozice: vedoucí týmu Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny v Ústí n. L. / pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2015.

 

Šárka Benešová, E: sarka.benesova@jurta.cz, T: 725 582 784

Pozice: sociální pracovnice v Ústí nad Labem

Ve společnosti Jurta pracuje od roku 2020.

Yveta Falgová, E: yveta.falgova@jurta.cz, T: 725 582 782

Pozice: pracovnice v sociálních službách v Děčíně

V Jurtě pracuje od roku 2017.

Dana Tokarčíková, E: dana.tokarčikova@jurta.cz ,T: 776 457 381

Pozice: pracovnice v sociálních službách v Děčíně

V Jurtě pracuje od roku 2019

 

Sociální rehabilitace

Odpovědností pracovníků sociální rehabilitace je podpora lidí s různým zdravotním znevýhodněním a mládeže opouštějící ústavní zařízení, kteří chtějí rozvíjet své pracovní a sociální dovednosti potřebné v běžném životě a při přípravě na budoucí pracovní uplatnění a samostatný život.

 

Irena Kammelová, E: irena.kamelova@jurta.cz, T: 774 775 008

Pozice: vedoucí týmu Sociální rehabilitace a Sociálně terapeutické dílny v Děčíně/ pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2018.

 

Jana Kubátová, E: jana.kubatova@jurta.cz, T: 774 775 009

Pozice: pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2016.

 

 

Irena Loyová, E: irena.loyova@jurta.cz, T: 725 878 672

Pozice: vedoucí týmu zajišťující službu pro mládež z Dětských domovů / pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2018.

 

Michaela Kotvová, E: michaela.kotvova@jurta.cz

Pozice: metodička služeb / sociální pracovnice

Ve společnosti Jurta pracuje od roku 2013.

 

Podpora samostatného bydlení a Chráněné bydlení

Odpovědností pracovníků podpory samostatného bydlení a chráněné bydlení je podpora lidí se zdravotním postižením, kteří chtějí samostatně bydlet a osvojit si k tomu potřebné návyky a dovednosti.

 

Pavla Hajná, E: pavla.hajna@jurta.cz , T: 774 775 708

Pozice: vedoucí týmu bydlení / sociální pracovnice

V Jurtě pracuje od roku 2018.

 

Lenka Štrymplová, E: lenka.strymplova@jurta.cz, T: 724 509 555

Pozice: pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2016.

Aneta Kubátová, E: aneta.kubatova@jurta.cz , T: 774 198 741

Pozice: pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2017.

Ivana Nebeská, E: ivana.nebeska@jurta.cz, T: 771 149 623

Pozice: pracovnice v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2020.

Barbara Cohen, E: barbara.cohen@jurta.cz , T: 608 183 075

Pozice: pracovník v sociálních službách

V Jurtě pracuje od roku 2019.

 

 

 

Bookmark and Share

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)