Sociální rehabilitace - pracovní trénink

Služba sociální rehabilitace-pracovní trénink Občanského sdružení Jurta je zaměřená na přirozené a užitečné fungování člověka v běžném životě. Je to moderní služba, která poskytuje trénink potřebných pracovních dovedností. Uživatelé služby následně s podporou asistenta Agentury Osmý den, o.p.s. hledají zaměstnání v běžné firmě. Poskytované služby jsou zaregistrovány. Služba je poskytována bezplatně.

Komu je tato služba určená

Typickými uživateli služby jsou lidé dlouhodobě žijící v ústavech, mládež ze speciálních škol a lidé se zdravotním postižením. Lidé s mentálním postižením, duševním onemocněním, kombinovaným postižením, ve věku 16 až 64 let - kteří chtějí získat a udržet si zaměstnání v běžném pracovním prostředí a pracování si zpočátku vyzkoušet.

Služba trvá v průměru 12 měsíců, nesmí ale přesáhnout 24 měsíců, tedy 2 roky.

Roční kapacita služby je 35 uživatelů

Co nabízí služba sociální rehabilitace-pracovní trénink a jaké jsou její cíle

  • podporu při rozhodnutí, v čem se chcete rozvíjet a jakou práci chcete dělat
  • nácvik dovedností soběstačnosti - v zaměstnání i mimo něj
  • poradenství ve vytipovaných a zvolených oblastech (například v problematice invalidních důchodů a v možnostech návazných služeb) 
  • postup do služby Podporované zaměstnávání Agentury Osmý den o.s. - vyhledávání vhodného pracovního místa, podporu pracovního konzultanta při konkrétních krocích (například při oslovování zaměstnavatelů) a poskytnutí osobní asistence při zapracování v novém zaměstnání

Cílem služby je natrénovat si dovednosti potřebné pro samostatné zaměstnání a související soběstačnost.

Cíle v roce 2014

  • 35ti lidem z cílové skupiny bude poskytnuta služba a absolvují motivačně a pracovně sociální trénink

Jak služba funguje? Úspěšné příběhy uživatelů služby

Marcela, 52 let

Marcela žije od svého narození v ústavech sociální péče. Kromě příležitostných prací nebyla nikdy zaměstnána.
Během jednoho roku se díky pracovnímu tréninku naučila samostatně dojíždět, sledovat svůj denní časový režim, vyzkoušela si práci v prádelně, v keramické dílně a v úklidu. Zvykla si na pravidelné vstávání, na práci v kolektivu a na důslednost při plnění pracovních úkolů.
Marcela dnes díky těmto dovednostem a návykům pracuje v domově důchodců jako uklízečka. Má běžnou práci za kterou pobírá běžnou mzdu. Zaměstnanci domova důchodců mluví o Marcele jako o spolehlivé a samostatné kolegyni.

Další příběhy úspěšných uživatelů služeb

Petr, 18 let

Petr žije v rodině. Absolvoval speciální školu a ve svých sedmnácti letech ukončil pomocné učiliště, protože nestačil svým spolužákům.Když nastoupil na doporučení sociální pracovnice do pracovního tréninku, neměl žádné představy o své práci, nevěděl co je pracovní doba, mzda.
Do Jurty začal docházet nejprve dva dny v týdnu a pracoval v keramické dílně. O dva měsíce později již chodil každý pracovní den. Za podpory asistenta a sociálního pracovníka se seznámil s různými druhy práce a dnes ví, že chce pracovat jako pomocník na farmě. Díky své šikovnosti je v Jurtě zaměstnán a v návazné službě podporované zaměstnání si hledá práci, kterou si sám zvolil.

Další příběhy úspěšných uživatelů služeb

Registrace služby

Registr poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor 1066948.

 

 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)