Sociálně terapeutické dílny Jurta, o.p.s.

Služba Sociálně terapeutické dílny poskytuje uživateli podporu při získání a upevnění pracovních dovedností, při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace s vedoucím dílny a kolegy, týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací, udržení pozornosti, včasný příchod do dílny, hlídání času přestávky, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podporu při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu.

Při upevnění pracovních a sociálních dovedností je možný přechod do služby Sociální rehabilitace – pracovní trénink (dala bych tam proklik), kde se uživatel cíleně připravuje na své budoucí zaměstnání.

KOMU JE SLUŽBA URČENÁ

Službu využívají lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení či věku nemají možnost získat pracovní uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce. Smyslem služby je podpořit je v rozvoji dovedností potřebných pro běžný a samostatný život a umožnit jim smysluplně trávit svůj volný čas.

Jedná se o lidi s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením a lidi s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 let do 64 let, kteří žijí v pobytových sociálních službách či  v rodině.

Služba je poskytována po dobu až 4 let pokud je to nezbytně nutné. Služba je poskytována bezplatně, na dvou kontaktních místech: v Děčíně a Ústí nad Labem.

Maximální roční kapacita služby je 30 osob.

Co nabízí služba sociálně terapeutické dílny  a jaké jsou její cíle

  • podporu při rozhodnutí, v čem se chcete rozvíjet a jaké činnosti chcete trénovat
  • nácvik dovedností soběstačnosti – využitelných v každodenním životě
  • nácvik různorodých pracovních a sociálních dovedností
  • postup do služby sociální rehabilitace – pracovní trénink - v případě zájmu a zvýšení úrovně dovedností

Pracovníci služby Vám rádi upřesnění konkrétní rozsah služby a nabízené aktivity v rámci služby na obou kontaktních místech v Děčíně a ústí nad Labem.

Cílem služby je osvojení a rozvoj dovednosti potřebných v každodenním životě a s tím související zvýšení soběstačnosti. Konkrétní cíle si definuje každý uživatel sám a to v souladu s nabídkou a možnostmi služby. 

Kapacity služby pro rok 2018

  • 30ti lidem z cílové skupiny bude poskytnuta služba na kontaktních místech v Děčíně a Ústí nad Labem
  • denní maximální obsazenost služby je 10 osob při skupinové práci na kontaktním místě v Ústí nad Labem a dalších 10 osob při skupinové práci na kontaktním místě v Děčíně. V případě, že službu využívají lidé s vysokou mírou podpory, může dojít ke snížení denní obsazenosti služby.

Registrace služby

Registr poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor  4715430.

Jak služby fungují

Tato služba je vhodná pro lidi, kteří kvůli těžšímu zdravotnímu postižení nebo svému vyššímu věku nepomýšlejí na případné budoucí pracovní uplatnění. Za podpory asistenta  rozvíjejí  své dovednosti využitelné v běžném životě, smysluplně tráví svůj volný čas, poznávají nové lidi a věci. Hlavním předpokladem pro vstup do služby je chuť a zájem dále na sobě pracovat a zvyšovat svou samostatnost.

 

Tato služba je financována za podpory Ústeckého kraje, Magistrátu města Ústí nad Labem a Děčín.

 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)