Podpora samostatného bydlení

Služba Podpora samostatného bydlení je zaměřená na  trénink dovedností potřebných pro soběstačné fungování v domácnosti. Je to moderní služba, ve které se uživatelé učí hospodařit s penězi, starat se o svou domácnost, navazovat vztahy se sousedy, vyjednat si potřebné na úřadě nebo třeba vařit dobré jídlo. Služba je registrovaná, je částečně hrazena z příspěvku na péči uživatele.

Komu je služba určená

Podpora samostatného bydlení je určena zejména  lidem se zdravotním znevýhodněním, kteří přicházejí z ústavních zařízení nebo z tzv. rodinné péče, lidem s duševním onemocněním či kombinovaným postižením. Podmínkou pro zařazení do služby je mít placenou práci nebo si práci aktivně hledat.

Služba probíhá v přirozeném prostředí - ve vlastním bytě (uživatel je vlastníkem, nájemcem či podnájemcem daného bytu).

Služba je částečně hrazená z příspěvku na péči. Pro uživatele, kteří příspěvek nepobírají, je zdarma. Služba je časově omezená na 2 roky. V odůvodněných případech je možné službu prodloužit až o 1-2 roky.

Cíle služby

Cílem tréninku samostatného bydlení je zvýšení úrovně dovedností uživatele, upevněním samostatnosti natolik, aby mohl soběstačně bydlet a běžným způsobem se začlenit do místní komunity.

Cíle 2014

  • 25ti lidem z cílové skupiny bude poskytována služba
  • 8 uživatelů ukončí úspěšně aktivní fázi služby – začnou samostatně bydlet ( bez podpory nebo s podporou monitoringu)
  • 8 lidí po ukončení služby  zvládá samostatné bydlení zcela samostatně či jen s minimální podporou již více než 1 rok

Jak služba funguje? úspěšné příběhy uživatelů služby

Věra, 35 let

Věra si našla práci za podpory Agentury Osmý den. Pracuje jako uklízečka na základní škole a společně se svými kolegyněmi se stará o to, aby ve škole bylo čisté a příjemné prostředí. Díky práci má stálý příjem a proto může začít s tréninkem samostatného bydlení. 

Pracuju čtyři až pět hodin denně. Každý rok se mi zvyšuje plat. Ve škole jsem zaměstnána už dva roky. Chtěla bych také samostatně bydlet a od srpna si proto s Jurtou samostatné bydlení trénuju, říká Věra.

Další úspěšné příběhy uživatelů služeb.

Csaba, 30 let

Csaba je uživatelem služby Podpora samostatného bydlení od února 2007. Již z předchozího života má však zkušenosti se samostatným fugováním – bydlel totiž v chráněném bytě Domova pro osoby se zdravotním postižením Všebořice. Proto jsou Csabovy pokroky ve službě rychlé.

Bydlím sám už víc než půl roku. Umím vařit, prát, uklízet. Pomoct potřebuju s penězi.

Csaba se v současné době připravuje na přestup do úplně samostatného bydlení. V případě potřeby mu bude oporou jeho opatrovník či Jurta, o.p.s. (zejména v hospodaření s penězi), i Agentura Osmý den, o.p.s. (při řešení záležitostí v práci).

Další úspěšné příběhy uživatelů služeb.

Registrace

Jsme registrováni v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Registr poskytovatelů sociálních služeb (reg.č.9100031)

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)