Historie sdružení

Vznik

Občanské sdružení Jurta vzniklo z iniciativy čtyř zakládajících členů v roce 1996 poté, co zorganizovali zimní a dva letní pobyty pro lidi s mentálním postižením. Dali si za cíl pomáhat mladým lidem s mentálním postižením prostřednictvím letních pobytů a řemeslných víkendů, případně tyto lidi v budoucnu zaměstnávat v chráněné dílně. V listopadu 1996 bylo sdružení zaregistrováno a již v zimě začala Jurta upravovat a využívat objekt v Nebočadech.

Formování

V letech 1997 – 98 se činnost sdružení kromě pobytů pro lidi s postižením soustředila na úpravy objektu v Nebočadech; rovněž byl realizován projekt Adresář sociálních služeb pro severočeský region. Členové sdružení a jeho příznivci zahájili pravidelné víkendové řemeslné semináře (keramika, ruční papír, grafika, sklo), uskutečnili první výpal keramického zboží ve vlastní polní peci a uspořádali v Nebočadech Masopust.
V roce 1999 se práce s lidmi s mentálním postižením rozšířila o individuální výuku jako přípravu na zaměstnání. Vznikla koncepce aktivit Ateliéru Nebočady, která strukturuje předchozí činnost sdružení do tří bodů: zaměstnávání lidí s postižením; informační servis; pořádání pobytů a řemeslných seminářů.
V roce 2000 bylo započato s experimentální výrobou keramiky, vznikl projekt rozšíření činnosti chráněných dílen o zaměstnávání s asistencí a bydlení s asistencí. Sdružení za tímto účelem zakoupilo další objekt v Nebočadech a vyjednalo s Úřadem práce zaměstnávání lidí s postižením z jejich evidence. Významná byla účast Jurty v celorepublikové kampani 30 dní pro občanský sektor.

Stabilizace

V roce 2001 a 2002 byly učiněny kroky k oddělení dílen a služeb. Jurta se personálně ustálila na dvaceti zaměstnancích, z toho dvě třetiny pracují v chráněných dílnách a ostatní se věnují pouze službám. V roce 2001 byl zpracován projekt na rekonstrukci objektu Pěší 9 a v roce 2002 zahájena realizace. V objektu k výrobním prostorám přibudou v příštím roce dva chráněné byty pro klienty.
V roce 2003 jsme  díky finanční podpoře z prostředků EU založili Agenturu pro podporované zaměstnávání Osmý den a úspěšně pokračovali v rekonstrukci výrobního objektu v Nebočadech.
Dle zjištěných potřeb v regionu rozšířilo sdružení nabídku svých služeb pro rok 2004 a 2005 realizací motivačních a tréninkových programů pro žáky speciálních škol „Jak na pracovní kariéru“, „Ze školy do firmy“. V tomto roce pokračují aktivity Jurty jako je provoz chráněných dílen, pracovní rehabilitace, podporované zaměstnávání. V objektu Jurty jsme za pomoci finančních zdrojů zrekonstruovali hrázděný špýchar a dostavěli dřevem roztápěnou vozíkovou pec na pálení keramiky. V roce 2005 jsme byli osloveni jako regionální partner benefiční sbírky Akce cihla. Zrealizovali jsme 1.cihlu v severních Čechách.

Současnost

V roce 2006 došlo k dokončení kompletní rekonstrukce areálu v Nebočadech u Děčína. Dále byla zahájena příprava na získání akreditací pro poskytování sociálních služeb – podpora samostatného bydlení a sociální rehabilitace. Dalším rokem pokračujeme s benefiční sbírkou Akce cihla a zavádíme tradici "cihla pro severní Čechy".

V roce 2007 získala Jurta registraci na poskytování sociálních služeb – sociální rehabilitace a podpora samostatného bydlení. Jurta pokračuje v provozu chráněných dílen a ve spolupráci s Agenturou Osmý den. Rozšiřuje se služba podpora samostatného bydlení, v Ústí nad Labem a v Děčíně bydlí do konce roku již 8 klientů a počítá se s dalším rozšiřováním.

Výsledky auditů kvality, které Občanské sdružení Jurta postoupilo v roce 2009 byly velmi úspokojivé.

V roce 2010 Jurta zprovoznila novou chráněnou dílnu - ekofarmu a začala obdělávat pozemky v okolí nebočadského areálu.

V průběhu roků 2011 až 2014 pracovníci sdružení spolupracují se Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR, o.p.s.. s Národním centrum podpory transformace sociálních služeb - 3P Consulting, s. r. o. a s Ministerstvem práce a sociálních věcí na celorepublikovém projektu Podpory transformace sociálních služeb. Pracovníci Jurty působí jako lektoři a konzultanti a předávají své praktické zkušenosti ve  41 ústavních zařízení z celé ČR.

V roce 2011 získalo sdružení cenu Nadace ERSTE za přínos v sociální integraci za koncept návazných komunitních služeb v rámci projektu Z ústavu do firmy a bytu. Více informací na  evropském portálu www.socialintegration.org.

V roce 2013 Jurta rozšiřuje na základě poptávky zájemců  nabídku svých služeb a zakládá službu Sociálně terapeutické dílny, kterou poskytuje v Děčíně  v Nebočadech a na kontaktním místě v Ústí nad Labem. O službu je velký zájem a během prvního roku ji aktivně využije 52 osob z pobytových zařízeních na děčínsku a ústecku. V prosinci 2013 dochází ke změně právní formy občanského sdružení JURTA na obecně prospěšnou společnost JURTA, o.p.s. a to podle zákona č. 68/2013 Sb.

V průběhu roku 2014 dochází k rozšíření nabídky služeb o službu Chráněné bydlení, v rámci které je zajištěna dlouhodobější a intenzivnější podpora lidem s různým zdravotním znevýhodněním. Služba má parametry komunitní služby a byty jsou umístěny v běžné zástavbě v rámci města Děčína.

V roce 2015 se rozšiřuje nabídka aktivit hlavně v rámci služby terapeutické dílny. Na základě zpětných vazeb od klientů, jejich týmu a metodických kontrol dochází k rozvoji služeb. V průběhu roku je poskytována podpora v rámci všech čtyř registrovaných služeb celkem 109 osobám.

Bookmark and Share

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (20%)