Do běžného života s pomocí vhodných služeb

Služby Jurty vedou z ústavní či rodinné péče do běžného života - skrze výdělečnou práci a samostatném bydlení. Systém navazujících sociálních služeb vytvořilo a dále rozvíjí Občanské sdružení Jurta společně s Agenturou Osmý den, o.s.. Je to cesta od závislosti k soběstačnosti. Závislost na péči druhých a pohodlí může vést k nesamostatnosti - naopak soběstačnost vždy posiluje a dělá člověku dobře.

Na počáteční pracovní trénink (JUR) navazuje hledání práce s podporou asistenta (A8D), trénink samostatného bydlení (JUR) a ustupující monitoring. 

  1. trénink základních pracovních dovedností

    Služba sociální rehabilitace Občanského sdružení Jurta je zaměřená na trénink základních pracovních dovedností. Když se rozhodnu pro svůj rozvoj a soběstačný život, je třeba si najít zaměstnání a vydělávat si své peníze. Proto se potřebuji naučit samostatně dojíždět, pravidelně vstávat, včas dorazit do práce, převzít pracovní úkol a kvalitně jej naplnit. A k tomu mít dobré vztahy s kolegy i s vedoucím.
  2. sociální rehabilitace-podporované zaměstnávání, hledání zaměstnání s podporou asistenta

    Máte-li natrénované pracovní dovednosti, pak je na místě si hledat placené zaměstnání. Potřebnou podporu asistenta zajišťuje služba sociální rehabilitace-podporované zaměstnání Agentury Osmý den, o.s.. Rozhodnete se, jakou práci je rozumné hledat, najdete jí a zaučíte se v ní. Čím jste samostatnější, tím podpora asistenta ustupuje.
  3. služba podpora samostatného bydlení, trénink dovedností pro vedení své domácnosti

    Kdo má zaměstnání, svou mzdu a žije mezi lidmi, ten chce zpravidla také samostatně bydlet. Služba Podpora samostatného bydlení zajišťuji trénink i asistenci, které jsou k tomu potřeba: například jak hospodařit s penězi, které si vydělávám, jak vycházet se sousedy, co a jak si uvařit.

 

 

 

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (25%)