Sociálně terapeutické dílny Jurta, o.p.s.

Služba Sociálně terapeutické dílny poskytuje uživateli podporu při získání a upevnění pracovních dovedností, při rozvoji sociálních dovedností (např. komunikace s vedoucím dílny a kolegy, týmová spolupráce, zvládání nečekaných situací, udržení pozornosti, včasný příchod do dílny, hlídání času přestávky, přebírání zodpovědnosti, aj.) a podporu při upevňování dovedností při péči o vlastní osobu.

Při upevnění pracovních a sociálních dovedností je možný přechod do služby Sociální rehabilitace – pracovní trénink (dala bych tam proklik), kde se uživatel cíleně připravuje na své budoucí zaměstnání.

KOMU JE SLUŽBA URČENÁ

Službu využívají lidé, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení či věku nemají možnost získat pracovní uplatnění na otevřeném či chráněném trhu práce. Smyslem služby je podpořit je v rozvoji dovedností potřebných pro běžný a samostatný život a umožnit jim smysluplně trávit svůj volný čas.

Jedná se o lidi s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením a lidi s chronickým duševním onemocněním ve věku od 16 let do 64 let, kteří žijí v pobytových sociálních službách či  v rodině.

Služba je poskytována po dobu až 4 let, v případě potřeby je možné službu prodloužit. Služba je poskytována bezplatně, na dvou kontaktních místech: v Děčíně a Ústí nad Labem.

Roční kapacita služby je 35 uživatelů

Co nabízí služba sociálně terapeutické dílny  a jaké jsou její cíle

  • podporu při rozhodnutí, v čem se chcete rozvíjet a jaké činnosti chcete trénovat
  • nácvik dovedností soběstačnosti – využitelných v každodenním životě
  • nácvik různorodých pracovních a sociálních dovedností
  • postup do služby sociální rehabilitace – pracovní trénink - v případě zájmu a zvýšení úrovně dovedností

Cílem služby je osvojení a rozvoj dovednosti potřebných v každodenním životě a s tím související zvýšení soběstačnosti. 

Cíle v roce 2014 

  • 35ti lidem z cílové skupiny bude poskytnuta služba na kontaktních místech v Děčíně a Ústí nad Labem

Registrace služby

Registr poskytovatelů sociálních služeb, identifikátor  4715430.

Jak služby fungují

Tato služba je vhodná pro lidi, kteří kvůli těžšímu zdravotnímu postižení nebo svému vyššímu věku nepomýšlejí na případné budoucí pracovní uplatnění. Za podpory asistenta  rozvíjejí  své dovednosti využitelné v běžném životě, smysluplně tráví svůj volný čas, poznávají nové lidi a věci. Hlavním předpokladem pro vstup do služby je chuť a zájem dále na sobě pracovat a zvyšovat svou samostatnost.

 

Tato služba je financována z individuálního projektu Ústeckého kraje č. CZ.1.04/3.1.00/05.00069 "Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“  financovaného z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

» Nalezeny žádné akce.

Anketa

Kdybyste nebyl/a schopný/á postarat se o sebe sám/a, zvolil/a byste pro sebe ústavní péči anebo podporu ve vlastní domácnosti?

Nevím. (17%)